Translations:QA/BugTriage/39/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

This bug is not present in Libreoffice 3.3.0, thus it's a regression (český překlad: Tato chyba se v Libreoffice 3.3.0 nevyskytuje, jedná se tedy o regresi)   U regresí starších než verze 3.5.0 přidejte klíčové slovo preBibisect. Pro novější regrese přidejte klíčové slovo bibisectRequest a aktualizujte pole verze tak, aby odpovídalo nejstarší známé problematické verzi.