Translations:QA/BugTriage/91/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam všech hlášení o chybách (bez vylepšení). Pokud jsou výše uvedené chyby vyřešeny jako první, pak zbývající budou mít pro potvrzení o něco nižší prioritu. Navrhuje se potvrzovat je v chronologickém pořadí (nejstarší jako první, takže uživatelé, kteří ohlásili chybu nejdříve, dostanou prioritu).