Translations:QA/Bugzilla/Components/Extensions/13/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Když znovu použijeme NumberText jako příklad, přejdeme-li na stránku rozšíření, najdeme v dolní části odkaz "Další informace o tomto vydání":