Translations:QA/Bugzilla/FAQ/38/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

"target:3.7.0" v Whiteboardu znamená, že oprava byla "nahrána" do kódu pro master. První veřejná verze, kde bude k dispozici, bude ""4.0.0""x. Pokud vás zajímá, proč oprava nebyla do kódu integrována pro konkrétní verzi, buďte trpěliví! Předtím, než může být oprava integrována do aktuálních větví kódu, musí být oprava zkontrolována jinými vývojáři, aby nedošlo k regresním chybám. To trvá nějakou dobu. Dokud chyba nezmění status na "FIXED", můžete doufat v integraci oprav do kódu aktuálních větví.