Translations:QA/Bugzilla/Fields/Severity/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Na konci sekce je vývojový diagram, který poskytuje příklad toho, jak je možné potenciálně třídit chyby podle závažnosti při jejich posunu z UNCONFIRMED na NEW nebo ASSIGNED. Je to zamýšleno jako návod nikoliv přísné standardy, jakékoli návrhy na zlepšení procesu by měly být učiněny prostřednictvím mailing listu QA, kde můžeme o možných změnách diskutovat.