Translations:QA/Bugzilla/Fields/Status/NEEDINFO/14/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Za účelem splnění tohoto cíle čištění chyb NEEDINFOse QA pokusí provést následující:

  1. Buďte srozumitelní v tom, jaké informace jsou požadovány