Translations:QA/Bugzilla/Fields/Status/RESOLVED/31/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

"Problém" popsaný reportérem chyb je součástí očekávaného chování LibreOffice. Příklady:

  • Funkce funguje podle očekávání tdf#85643
  • Chyby zaokrouhlování, ke kterým dochází v důsledku pohyblivé řádové čárky na celočíselných hodnotách - tdf#86174