Translations:QA/Bugzilla/Sanitizing Files Before Submission/36/tr

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Bir ODF dosyasında birden çok Math nesnesi (formülü) bulunabilir. 'Kaynak metinde' herşeyi x ile değiştirmek bazı gerçekleme sorunlarına yol açabileceğinden bazı 'eqn' anahtar kelimelerinin değiştirilmeden kalması gerekir.