Translations:QA/FAQ/16/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  1. I søgeområdet (øverst til højre), vælger du ”range“ (område) og taster: CHECKCOMMITID..BUILDCOMMITID, og erstatter CHECKCOMMITID og BUILDCOMMITID med deres respektive værdier. Dvs. Det tilsagns-ID du vil tjekke, så to punktummer og prototype-ID'et. I vores eksempel taster du "10777b37536be16c6d2e167b59e9e31e37ba3517..99eee227ac5a96a2657e26d64b8fbf228fd10bf2".
  2. Klik på ”search“ (søg).
  3. Hvis resultatfeltet ikke er tomt (det oplister nogle få tilsagn), indeholder den givne prototype det givne tilsagn. Hvis resultatet er tomt, indeholder den givne prototype ikke det givne tilsagn.