Translations:QA/FAQ/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nejprve zjistěte ID commitu, ze kterého bylo sestavení vytvořeno. Naleznete jej v dialogovém okně „O aplikaci“, kde se nazývá „ID sestavení“.