Translations:QA/GetInvolved/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

QA je zkratka pro zajištění kvality (quality assurance). QA vyhledává v softwaru problémy, potvrzuje problémy nahlášené uživateli a ověřuje provedené opravy a vylepšení. Každá nová verze LibreOffice je díky tomu stabilnější a spolehlivější, což by se mělo odrazit na spokojenosti uživatelů. Během vývoje nové verze provádíme QA různými způsoby.