Translations:QA/GetInvolved/31/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • V případě, že chyba Summary (Shrnutí) není dostatečně jasná, aktualizujte ji, aby lépe vysvětlovala skutečný / hlavní problém, který je řešen, a usnadnila nalezení duplikátů.
  • Pole Component může být také aktualizováno, aby lépe specifikovalo, v jaké komponentě byl problém nalezen nebo z jaké komponenty pochází.
    • Zprávy o vylepšení chyb vyžadující přidání nových funkcí musí být nejprve vyhodnoceny týmem UX, aby se určilo, zda by měly být implementovány, či nikoli, takže jednoduše nastavte stav chyby na NEW, nastavte pole Component v 'LibreOffice' a přidejte ‘needsUXEval’ do pole Keywords (Klíčové slovo).
  • Zkontrolujte, zda je chyba regression.