Translations:QA/GetInvolved/31/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • V případě, že pole Summary (Shrnutí) chyby není dostatečně jasné, aktualizujte jej, aby lépe vysvětloval skutečný/hlavní problém, který je řešen, a usnadnilo se nalezení duplikátů.
  • Pole Component může být také aktualizováno, aby lépe specifikovalo, v jaké komponentě byl problém nalezen nebo z jaké komponenty pochází.
    • Zprávy o vylepšení chyb vyžadující přidání nových funkcí musí být nejprve vyhodnoceny týmem UX, aby se určilo, zda by měly být implementovány, či nikoli, takže jednoduše nastavte stav chyby na NEW, nastavte pole Component v 'LibreOffice' a přidejte ‘needsUXEval’ do pole Keywords (Klíčové slovo) a libreoffice-ux-advise@lists.freedesktop.org do CC.
  • Zkontrolujte, zda je chyba regression.