Translations:ReleaseNotes/6.2/182/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Den nye Fanebladsgrænseflade er klar til udgivelse! Writer, Calc, Impress og Draw har fuldstændige fanebladsgrænseflader. Den er blvet flyttet ud af det eksperimentelle. Prøv den ved at vælge den i (Vis ▸ Brugergrænseflade). (Andreas Kainz)
Den nye Fanebladsgrænseflade