Translations:ReleaseNotes/6.2/192/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • z Vereign združljivo overjanje in podpisovanje dokumentov (Tomaž Vajngerl – Collabora);
  • novi API LibreOfficeKit za podpisovanje in potrdila (Tomaž Vajngerl – Collabora);
  • prilagoditev za omogočenje/onemogočenje (Miklos Vajna – Collabora)
  • informacijska vrstica za podpisovanje (Tomaž Vajngerl – Collabora);
Podpisovanje v spletni različici