Translations:ReleaseNotes/6.2/196/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Poenostavitev ravnanja s kazalcem (Michael Meeks – Collabora).
  • Nova orodna vrstica za vstavljanje likov (Pranav Kant – Collabora).
Paleta vstavljanja likov
  • Notranja vrata odprta le na vmesniku loopback (Andras Timar – Collabora).
  • Omogočeno razhroščevanje s pritiskom tipke 'd' v pogovornem oknu O programu (George Wood).
  • Dodane manjkajoče privzete vrednosti nastavitev (YiiChang Yen).
  • Čistejše in privlačnejše poročanje o napaki 404 (George Wood).
  • Implementirano maskiranje spletnega vtičnika odjemalca (Michael Meeks – Collabora).