Translations:ReleaseNotes/6.2/201/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Razno:

  • Uporabljena atributa plasti ODF draw:display in draw:protected, tako da je LibreOffice usklajen s specifikacijami (tdf#101242; Regina Henschel).
  • Odpravljeni hrošči uporabniško-določenih plasti v programu Draw (tdf#119392, tdf#67248, tdf#119956; Regina Henschel).
  • Povečana natančnost lika kroga (tdf#121305; Regina Henschel).