Translations:ReleaseNotes/6.2/65/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Dodani nalepki Največ in Najmanj za nekatere pogoje v pogovornem oknu Pogojno oblikovanje (Roman Kuznetsov; tdf#117719);
  • Dodano pogovorno okno Funkcionalnosti pisave za dostop do funkcionalnosti pisave, ki je na voljo prek gumba Funkcionalnosti v pogovornem oknu Znak (tdf#58941; Tomaž Vajngerl - Collabora).