Translations:ReleaseNotes/6.2/9/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Underskriftslinjer findes nu også i Calc (Samuel Mehrbrodt, CIB) tdf#117903
  • Datavalidering understøtter nu tilpassede formler (Marco Cecchetti - Collabora) tdf#96698
  • Det er nu muligt af foretage flerdimensionel regressionsanalyse med regressionsværktøjet (Data ▸ Statistik ▸ Regression). Derudover er der nu mange flere statistiske analysemetoder tilgængelige i analyseresultatet. Det viser for eksempel troværdighedsintervaller for alle de skønnede parametre. (Dennis Francis - Collabora) tdf#109042 tdf#114092 blog entry
Den nye regressionsdialog med understøttelse af flerdimensionel regression og andre beslægtede funktioner