Translations:ReleaseNotes/6.3/11/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Dodano potrditveno polje »Ohrani zaporedje«:
  • potrjeno: vzorci se izrišejo v zaporedju populacijskih podatkov;
   • metoda WOR (ohrani zaporedje) je medsebojno izključujoča z »Z zamenjavo«;
   • samodejno potrjeno za »periodične« vzorce
  • nepotrjeno: vzorci se izrišejo v naključnem zaporedju.