Translations:ReleaseNotes/6.3/13/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Prej ni bilo polje »Obdobje« za »periodične« vzorce nikoli omejeno, kar za manjše populacije ni smiselno.