Translations:ReleaseNotes/6.3/211/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Uporabniki lahko zdaj uporabljajo Vstavi ▸ Glava in noga (Miklos Vajna, Collabora).
  • Orodna vrstica Impressa je dobila gumb Vstavi besedilno polje, ki neposredno vstavi slednjega na položaju kazalke (Jan Holesovsky, Collabora).
  • Krepko izboljšano posodabljanje predogleda v spletni različici Impressa, ko pride do spremembe v izboru ali z urejanjem (Ashod Nakashian, Collabora).
  • V programu Impress so na voljo pogovorna okna za oblikovanje znakov, odstavkov in strani (Jan Holesovsky, Collabora).
Vstavi > Grafikon je na voljo v Writerju
  • Gumb orodne vrstice Vstavi grafikon ... je zdaj na voljo tudi v Impressu (Jan Holesovsky, Collabora).