Translations:ReleaseNotes/6.3/213/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Izboljšano prikazovanje komentarjev, tako da se slednji iz različnih virov ne prekrivajo (Marco Cecchetti, Collabora).
  • V programu Writer lahko uporabniki zdaj dodajajo in spreminjajo vodne žige prek pogovornega okna (Mert Tümer, Collabora).
Dodajanje in urejanje vodnega žiga v spletnem Writerju
  • V Writerju lahko uporabniki zdaj dostopajo do menijskih ukazov (Miklos Vajna, Collabora):
    • Vstavi ▸ Odsek
    • Oblika ▸ Odsek in
    • Vstavi ▸ Kazala ▸ Vnos v kazalo ali .... ▸ Bibliografski vnos
  • Ukaz Vstavi ▸ Grafikon ... je zdaj na voljo tudi v Writerju (Jan Holesovsky, Collabora).
Vstavi grafikon v Writerju