Translations:ReleaseNotes/6.3/5/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
 • Funkcija seznama izjem za samopopravke »Popravi DVe VEliki ZAčetnici« je razširjena, da se upošteva tudi pri spreminjanju velikosti črk pri funkcijah »Vsako poved začni z veliko začetnico« in »Popravi slučajno uporabo tipke cAPS LOCK (vELIKE ZAČETNICE)«. To omogoča izogibanje samodejnim velikim začetnicam v besedah, kot so mRNA, iPhone, fMRI. Funkcija je preimenovana v »Popravi DVe VEliki ZAčetnici ali mALO ZAČETNICO« (tdf#121779; Mike Kaganski - Collabora).
 • Dodan ukaz UNO .uno:TableCellBackgroundColor, ki omogoča določanje barve ozadja posamičnim in več izbranim celicam tabele (tdf#82504; Jim Raykowski).
 • Dodan gumb »Pošlji oris na odložišče« v Krmar -> Kontekstni meni (desni klik »Naslovi«) (tdf#123395; Wenzhe Pei).
 • Vnosna polja spremenljivk Vstavi ▸ Polje ▸ Dodatna polja ... ▸ Spremenljivke ▸ Vnosno polje je zdaj moč urejati kar v dokumentu, na enak način kot je že možno urejati vnosna polja funkcij Vstavi ▸ Polje ▸ Dodatna polja ... ▸ Funkcije ▸ Vnosno polje (tdf#123968; Michael Stahl, CIB).
 • Posodobitev kazala vsebine/pojmov ima zdaj omogočeno funkcionalnost Razveljavi/Ponovi in nič več ne počisti sklada razveljavitev (tdf#38703; Michael Stahl, CIB).
 • Izbiranje risanih predmetov, sidranih na znak, deluje bolj konsistentno in uporabniku prijazno ter ne povzroča sesutja pri razveljavitvah (core commit 28b77c89dfcafae82cf2a6d85731b643ff9290e5; Michael Stahl, CIB).
 • Domorodno kopiranje besedilnih tabel iz programov Calc v Writer, uvedeno v LibreOffice 6.2 (glejte tdf#37223), je izboljšano: kopirajo in lepijo se le po filtriranju vidne celice (tdf#124646; László Németh, NISZ).
Le filtrirane vrstice podatkov programa Calc se kopirajo v tabele Writerja
 • Ozadja strani (barva, preliv in tlakovci bitnih slik) zdaj pokrivajo celotno stran, ne le stran do robov strani (tdf#33041; László Németh, NISZ).
Barvane strani brez belega roba
 • Nova smer pisanja v celicah tabele in besedilnih okvirih (od spodaj navzgor, z leve proti desni) izboljšuje združljivost s programom Word (objava na blogu 1, objava na blogu 2; Miklos Vajna, Collabora).
Nova smer besedila btLr v programu Writer
 • Zdaj je možno uvažanje grafikonov iz skupinskih likov DOCX drawingML (objava na blogu; Miklos Vajna, Collabora).
Uvoz skupinskih likov Microsoft drawingML v program Writer
 • Dodana možnost za združljivost z Wordom za končne opombe, zahvaljujoč TU-Dresden za omogočanje te izboljšave (tdf#124601; Miklos Vajna, Collabora).
 • Obravnava plavajočih tabel pri uvozu iz datotek Doc v glavi/nogi na način, kot to počne Word, zahvaljujoč TU-Dresden za omogočanje te izboljšave (tdf#124601; Miklos Vajna, Collabora).