Translations:ReleaseNotes/6.3/53/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Zdaj lahko povlečete in spustite več animacij Impress, da jih prerazporedite (Brian Fraser; objava).
  • Vpeljana je strokovna možnost 'WriteLayerStateAsConfigItem' s privzeto vrednostjo 'true'. Če jo nastavite na 'false', bo vidno/natisljivo/zaklenjeno stanje plasti zapisano le skladno z ODF v del styles.xml, sicer tudi v settings.xml. Morda potrebujete nastaviti možnost na 'false', da se izognete nedoslednosti, če plasti obravnavate z makri (Regina Henschel; objava).
  • Prednastavljeni liki OOXML, kot jih uporabljata PowerPoint in SoftMaker, so imeli nekaj napak pri premikanju ročic, ko ste želeli like spreminjati v LibreOffice. Oris lika se je gibal v nasprotno smer od smeri ročice, ročica je skočila na drugo mesto, ko ste se je dotaknili, ali pa ročice sploh ni bilo mogoče premikati. To je zdaj popravljeno za večino likov (Regina Henschel;tdf#115813, tdf#125126, tdf#125181, tdf#125445).
  • Razne izboljšave uvoza SmartArt iz datotek PPTX (objava na blogu 1, objava na blogu 2, objava na blogu 3, objava na blogu 4; Miklos Vajna, Collabora).
S pisarniškim paketom Microsoft združljiv meni v programu Writer