Translations:ReleaseNotes/6.3/56/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Izvoz [$adobelink označenih PDF] je doživel več izboljšav, ki izboljšujejo dostopnost izdelanih dokumentov in njihovo skladnost s standardom PDF, še posebej:

  • boljše označevanje oznak in oštevilčenih seznamov;
  • izvoz naslova in opisa slik (nadomestno besedilo);
  • slike ozadja prosojnice/strani se zdaj izvozijo kot artefakti, torej jih zaslonski bralnik prezre.

Razvoj so sponzorirali pri Blackboard Ally (Armin Le Grand, Katarina Behrens, CIB).