Translations:ReleaseNotes/6.3/62/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Podatki v vhodnem polju (prvi argument) so lahko:

  • združeni po stolpcih (kar nakazuje zastavica ZdruženoPoStolpcih = TRUE). V tem primeru lahko matrika vsebuje 1 ali 2 stolpca, kjer prvi stolpec vsebuje realni del vhodnega zaporedja in drugi stolpec, če obstaja, vsebuje imaginarni del števil vhodnega zaporedja. Če je na voljo le en stolpec, je vhodno zaporedje obravnavano kot v celoti iz realnih števil.
  • združeni po vrsticah (kar nakazuje zastavica ZdruženoPoStolpcih = FALSE). V tem primeru lahko matrika vsebuje 1 ali 2 vrstici, kjer prva vrstica vsebuje realni del vhodnega zaporedja in druga vrstica, če obstaja, vsebuje imaginarni del števil vhodnega zaporedja. Če je na voljo le ena vrstica, je vhodno zaporedje obravnavano kot v celoti iz realnih števil.