Translations:ReleaseNotes/6.3/65/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Rezultat DFT sestavljata stolpca - prvi stolpec vsebuje realne dele (ali magnitude, če je Polarno=TRUE), drugi stolpec pa imaginarne dele števil (ali faze, če je Polarno=TRUE).