Translations:ReleaseNotes/6.3/71/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Na voljo je še neobvezni peti parameter, NajmanjšaMagnituda. Ta se uporablja, ko je Polarno=TRUE. Vse komponente frekvenc z magnitudo, manjšo od NajmanjšaMagnituda, bodo odpravljeni z ničelnim vnosom magnitude-faze. To je zelo uporabno pri opazovanju spektra magnitude-faze signala, saj vedno obstaja majhen delež napake zaokrožanja pri delu z algoritmi FFT in rezultati v nepravilni ne-ničelni fazi za neobstoječe frekvence. Z zagotavljanjem ustrezne vrednosti za ta parameter lahko te neobstoječe komponente frekvence odpravimo. Vrednost tega 5. parametra je privzeto 0,0, torej se privzeto *ne* odpravijo.