Translations:ReleaseNotes/6.3/83/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Pohitritev nalaganja datotek XLSX (tdf#67629, tdf#89522, tdf#121094; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev nalaganja datotek ODS (tdf#120445; Noel Grandin, Collabora).
  • Pohitritev nalaganja in upodabljanja datotek programa Calc z VLOOKUP (tdf#121052; Serge Krot, CIB / Eike Rathke, Red Hat).
  • Pohitritev shranjevanja datotek v zapisu XLS (tdf#85470; Noel Grandin, Collabora).
  • Medpomnjenje položajev MDDS za pohitritev delovanja pri delu z velikimi nabori podatkov (tdf#112383; Luboš Luňák, Collabora).
Izboljšano delovanje Calca
  • Glejte polni seznam odpravljenih hroščev za hitrejše delovanje programa Calc v tej izdaji tukaj.