Translations:ReleaseNotes/6.3/88/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Prekrivanje podatkov (angl. redaction) je počrnitev ali brisanje besedila v dokumentih ali rezultat takega početja. Namenjeno je selektivnemu razkritju informacij iz dokumenta, pri čemer se druge dele dokumenta ohranja tajne. Običajno je rezultat dokument, primeren za objavo ali razširjanje drugim izven kroga občinstva, ki mu je namenjen izvorni dokument. Primer: ko se dokument uporablja kot dokaz na sodišču, se podatki, ki niso relevantni za primer, pogosto prikrijejo. Več: Prekrivanje podatkov v Wikipediji (v angl.)