Translations:ReleaseNotes/6.3/93/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Bemærkninger:

  • Som resultat får du en pixeleret udgave af det maskerede dokument som en PDF. Der vil ikke være nogen markérbar tekst i den og det maskerede indhold vil være ikke-eksisterende.
  • Under maskeringen vil maskeringernes udseende være gennemsigtige og grå, så brugerne kan se, hvad de markerer
Værktøjslinjen Maskering
  • Aktuelt er der 4 værktøjer på Værktøjslinjen Maskering (fra venstre til højre): Rektangulær maskering, Frihåndsmaskering, Maskeret eksport, Direkte eksport til PDF
  • Værktøjet Rektangulær maskering lader brugeren markere indhold til maskering ved at tegne gennemsigtige rektangler, der dækker indholdet
  • Værktøjet Frihåndsmaskering lader brugeren markere indhold til maskering ved at tegne frihåndslinjer/-polygoner, der dækker indholdet
  • Knapboksen "Maskeret eksport" har to indstillinger: "Maskeret eksport (Sort)" og "Maskeret eksport (Hvid). Når der bliver klikket på en af dem, vil det færdiggøre dit dokument (ved at konvertere den gennemsigtige, grå markering til ugennemsigtige, sorte eller hvide figurer) og eksportere dokumentet som en pixeleret PDF-fil. Indstillingen "Hvid" kan foretrækkes for at spare toner under udskrivning
  • Knappen "Direkte eksport til PDF" lader brugeren tage en under-maskerings-kopi af dokumentet som PDF til deling som en fuldstændig kopi til gennemsyn