Translations:ReleaseNotes/6.4/109/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 • Hurtig flytning og sletning af tabeller: Kommandoen Klip klipper nu den markerede tabel ud i stedet for at fjerne dens tekstindhold tdf#118311
 • Hurtig flytning og sletning af tabelrækker og -kolonner tdf#127759
  • Kommandoen Klip klipper de markerede tabelrækker og -kolonner ud, hvis de er markeret med udvidet tabelmarkering (klik foran dem)
  • Derefter indsætter kommandoen Indsæt den fjernede del af tabellen foran den aktuelle række/kolonne
 • Nye indstillinger i menuen Indsæt speciel til indsættelse af tabeldata i tabeller (i tabellens kontekstmenu og i Writer-menuen Rediger)
  • I menuen Indsæt speciel tilføjet indstillingen "Indsæt som indlejret tabel" tdf#37156
Indsæt indlejrede tabeller i Writer (på engelsk)
 • I menuen Indsæt speciel tilføjet indstillingerne "Indsæt som rækker herover" og "Indsæt som som kolonner før" tdf#64902
 • Forbedret træk-og-slip musehandlinger til flytning af tabeldata
  • flyt den markerede tabel i stedet for at duplikere den tdf#84806
  • flyt rækker og kolonner (markeret med udvidet tabelmarkering) helt markerede tabeller ved at indsætte nye tabelrækker over eller kolonner før i stedet for at overskrive måltabellens celler. Ved flytning (ikke kopiering, dvs. uden brug af Ctrl-tasten under træk-og-slip), fjernes de markerede rækker og kolonner helt, i stedet for at deres celler tømmes. tdf#35570