Translations:ReleaseNotes/6.4/116/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Det er nu muligt automatisk at undgå overlappende figurer med en ny ombrydningsindstilling blog post (Miklos Vajna, Collabora)
    • Tilføjet forslag om overlapning af forankrede objekter i OASIS ODF-udkast

core commit 9e827baed18bbcd410029dbcb81ac5a0da2cc6b4

    • Gjort det muligt at indstille overlapning af forankrede objekter tdf#124600