Translations:ReleaseNotes/6.4/124/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Nastavitev DisableMacrosExecution je izboljšana. Pri nastavljanju na true je vsako izvajanje makrov prepovedano (celo v Urejevalniku Basic/Javascript/Beanshell). Prav tako so zdaj ustrezni menijski ukazi onemogočeni (Samuel Mehrbrodt, CIB).