Translations:ReleaseNotes/6.4/143/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Eksempel: kør fra en Python-konsol (eller fra et Python-script)

 fra access2base import *
 db = Application.OpenDatabase('C:\...\... .odb')
 rs = db.OpenRecordset('SELECT * FROM [EXPENSES]')
 data = rs.GetRows(1000)   # data indeholder en tuple på (højst 1000) udgiftsposter

Læs mere på dokumentationssiden (Jean-Pierre Ledure).