Translations:ReleaseNotes/6.4/58/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Odpravljene težave pri uvažanju datotek, kodiranih z UTF-16 (tdf#123553; Kohei Yoshida).
  • Odpravljene težave pri uvažanju datotek, ki vsebujejo poimenovane barvne vrednosti (tdf#126515, tdf#123880; Kohei Yoshida).
  • Odpravljeno več težav razčlenjevanja XML, ki so vplivale na uvoz določenih datotek (Kohei Yoshida).