Translations:ReleaseNotes/6.4/71/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Makri: pri pretvorbi šestnajstiških nizov z negativno vrednostjo vedno obravnavaj bit višjega reda kot bit za predznak, t.j. &H8000 = -2^15, &HFFFF = -1 in &H7FFFFFFF = 2^31-1. Vedenje je identično v obeh načinih, t.j. v LibO Basic z ukazom Option Compatible oz. z Option VBA Support 0/1 (tdf#62326; Andreas Heinisch).