Translations:ReleaseNotes/6.4/91/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Izdelana manjkajoča postavitev sledenja sprememb številk in oznak seznamov (tdf#42748; László Németh, NISZ).