Translations:ReleaseNotes/6.4/96/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • I MM:SS eller [MM]:SS eller MM:SS.00 eller [MM]:SS.00 forprogrammerede celler accepteres et input af tocifrede grupper som 12:34 nu som en værdi i minutter:sekunder i stedet for den sædvanlige værdi timer:minutter:00; for at gennemtvinge det sædvanlige timer:minutter:sekunder input i sådanne celler indtaster du tre ciffergrupper som 12:34:00.

tdf#76441 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))