Translations:ReleaseNotes/6.4/96/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • V vnaprej oblikovanih celicah z dvoštevilčnimi skupinami MM:SS ali [MM]:SS ali MM:SS.00 ali [MM]:SS.00 je zdaj vnos npr. 12:34 sprejet kot vrednost minute:sekunde in ne več kot običajna vrednost ure:minute:00; za vsiljen običajni vnos ure:minute:sekunde v tovrstnih celicah vnesite trištevilčne skupke, kot je 12:34:00 (tdf#76441; Eike Rathke, Red Hat, Inc.).