Translations:ReleaseNotes/7.0/112/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

LibreOffice 7.0 přidává podporu pro export do nových verzí ODF dostupných přes Nástroje ▸ Možnosti ▸ Načítání/Ukládání ▸ Obecné ▸ Verze formátu ODF: "ODF 1.3" and "ODF 1.3 Rozšířený"; poslední je výchozí, pokud uživatel dříve nezměnil verzi v konfiguraci. Implementuj současnou OASIS OpenDocument 1.3 Committee Specification 01. core commit a541cd919 (Michael Stahl, CIB)