Translations:ReleaseNotes/7.0/113/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Na voljo so še vse poprejšnje različice. Uvedeni so številni popravki, ki preprečujejo izdelavo neveljavnih datotek, če ste izbrali zgodnejše različice zapisa ODF ("ODF 1.0/1.1", "ODF 1.2", "ODF 1.2 - razširjeno"). Posebej je potrebno opozoriti, da grafikoni interpolacijske vrste (Chart) "stopničasti" ter vrste regresijskih krivulj "drseče povprečje" in "polinomske" niso nič več izvožene v zapisu različice "ODF 1.2 - razširjeni". Te funkcionalnosti so na voljo v ODF 1.3, zato priporočamo, da dokumente shranjujete v zapisih "ODF 1.3" oz. "ODF 1.3 - razširjeni". Slednji je privzeti zapis za datoteke v LibreOffice 7.0 (tdf#130176,objava 58c01351; Michael Stahl, CIB).