Translations:ReleaseNotes/7.0/131/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Internet Explorer 11 nie jest już wspierany pod kątem wyświetlania pomocy