Translations:ReleaseNotes/7.0/134/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Strony Pomocy mają obecnie nagłówek w kolorze właściwym dla opisywanego modułu (Olivier Hallot).
Strony pomocy w kolorach modułu