Translations:ReleaseNotes/7.0/143/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Orodje za preverjanje dostopnosti in izvoz PDF/UA omogočite na naslednji način:

  • Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno ▸ Dodatne funkcionalnosti ▸ Omogoči poskusne funkcionalnosti (lahko je nestabilno)
  • Ponovno zaženite LibreOffice