Translations:ReleaseNotes/7.0/157/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Izboljšave orodij za preverjanje in podpore za jezike

podrobnosti sprememb so na voljo na naslovu [1]:

  • afrikaanski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • angleški (VB): posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • beloruski (Belorusija): posodobljen slovar za preverjanje črkovanja in dodani vzorci za deljenje besed;
  • katalonski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • latvijski: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja;
  • ruski: : posodobljen slovar sopomenk in pretvorba slovarja za preverjanje črkovanja iz KOI8-R v UTF-8;
  • slovaški: posodobljen slovar za preverjanje črkovanja.