Translations:ReleaseNotes/7.0/168/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Ændret fra og med 7.0.1
    :TEKST.KOMBINER() og SAMMENKÆD() håndterer nu matrix-argumenter rækkevis i stedet for kolonnevis for at opføre sig på samme måde som i celleområder og for interoperabilitet med andre implementeringer. Hvis formel-udtryk hvilede på den gamle, fejlbehæftede opførsel, hvor et internt matriks med to eller flere kolonner blev behandlet kolonnevis, skal de ændres til at passere et transponeret matriks for at opnå det samme (det tidligere SAMMENKÆD({"a","b";"c","d"}) skulle nu være SAMMENKÆD(TRANSPONER({"a","b";"c","d"})) for at få det samme acbdresultat). Igen berører denne ændring kun tilfældet matrixer, cellereference-argumenter berøres ikke. tdf#109409 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))