Translations:ReleaseNotes/7.0/168/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Spremenjeno od različice 7.0.1 naprej
    : TEXTJOIN() in CONCAT() zdaj sprejemata argumente matrike/polja po vrsticah in ne po stolpcih, tako da se vedeta na enak način kot za sklice obsegov celic in nudita boljšo medopravilnost z drugimi implementacijami. Če se izraz formule zanaša na staro, napačno vedenje, da je bila interna matrika z dvema ali več stolpci obdelana po stolpcih, jih je potrebno spremeniti s transponiranjem podane matrike, da dosežete isti rezultat (npr. stari CONCAT({"a","b";"c","d"}) je zdaj potrebno zapisati kot CONCAT(TRANSPOSE({"a","b";"c","d"})) za isti rezultat acbd). Naj znova poudarimo, da je ta sprememba le za primer polj/matrik, argumenti sklicev celic niso prizadeti (tdf#109409; Eike Rathke - Red Hat, Inc.).