Translations:ReleaseNotes/7.0/28/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Navigators kategorier er grå, hvis de ingen elementer har (gælder også Calcs Navigator) tdf#129625
  • Alle objekter i Navigator (Overskrifter, Tabeller, Rammer, Billeder osv.) har deres egne menuelementer som Gå til, Rediger, Slet, Omdøb tdf#128814
  • Overskrifter i Navigator har elementerne Flyt et niveau op/ned og Flyt kapitel op/ned i kontekstmenuen tdf#128814
  • Kontekstmenuen Tabel i Navigator har nu elementet Indsæt undertekst item tdf#128814
  • tilføjet dispositionssporing til Overskrifter i Navigator. Den har tre tilstande: Standard, Fokus, Fra. Prøv at klikke med din mus på forskellige steder i et stort tekstdokument med mange overskrifter. Du vil se, at Overskrifter i Navigator vælges automatisk efter din tekstmarkørs placering tdf#108766
  • Erstattet værktøjsskassen Navigation med navigationskontrol efter elementer tdf#89566
  • Tilføjet Navigationsafsnittet værktøjstipsene Ord- og Tegn-tælling tdf#63967