Translations:ReleaseNotes/7.0/58/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Implementováno číslování s úvodními nulami (padded numbering) v seznamech aplikace Writer. Padded numbering je styl, ve kterém vložíte 0 znaků před jinak normální (arabské) číslování, přičemž výsledek vždy obsahuje alespoň N znaků. Více informací najdete na stránce první blogový zápis a druhý blogový zápis (Miklos Vajna, Collabora)